राज्यातील जिल्हानिहाय ॲक्टीव्ह रुग्णांचा तपशील

राज्यातील जिल्हानिहाय ॲक्टीव्ह रुग्णांचा तपशीलमुंबई: बाधीत रुग्ण- (१,११,९९१) बरे झालेले रुग्ण- (८५,३२७), मृत्यू- (६२४७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२९४), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२०,१२३)


ठाणे: बाधीत रुग्ण- (९०,२८३), बरे झालेले रुग्ण- (५५,२५०), मृत्यू- (२४९५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३२,५३७)


पालघर: बाधीत रुग्ण- (१४,९०४), बरे झालेले रुग्ण- (९०४९), मृत्यू- (३१७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (५५३८)


रायगड: बाधीत रुग्ण- (१५,७४५), बरे झालेले रुग्ण-(१०,५३२), मृत्यू- (३५५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (४८५६)


रत्नागिरी:  बाधीत रुग्ण- (१६६६), बरे झालेले रुग्ण- (८९५), मृत्यू- (५६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७१५)


सिंधुदुर्ग: बाधीत रुग्ण- (३५६), बरे झालेले रुग्ण- (२६९), मृत्यू- (७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (८०)


पुणे: बाधीत रुग्ण- (८२,९१६), बरे झालेले रुग्ण- (३२,०७६), मृत्यू- (१९४५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (४८,८९५)


सातारा:  बाधीत रुग्ण- (३४९६), बरे झालेले रुग्ण- (१९३०), मृत्यू- (१२८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१४३७)


सांगली: बाधीत रुग्ण- (१८४०), बरे झालेले रुग्ण- (८२५), मृत्यू- (५५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (९६०)


कोल्हापूर: बाधीत रुग्ण- (४१७६), बरे झालेले रुग्ण- (१२८८), मृत्यू- (९२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२७९६)


सोलापूर: बाधीत रुग्ण- (८५४९), बरे झालेले रुग्ण- (४०५४), मृत्यू- (४८६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (४००८)


नाशिक: बाधीत रुग्ण- (१३,७९२), बरे झालेले रुग्ण- (७९०७), मृत्यू- (४४७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (५४३८)


अहमदनगर: बाधीत रुग्ण- (३९५३), बरे झालेले रुग्ण- (२१४१), मृत्यू- (५३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१७५९)


जळगाव: बाधीत रुग्ण- (१०,०६३), बरे झालेले रुग्ण- (६८५६), मृत्यू- (५०७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२७००)


नंदूरबार: बाधीत रुग्ण- (५७३), बरे झालेले रुग्ण- (३६४), मृत्यू- (३०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१७९)


धुळे: बाधीत रुग्ण- (२७८८), बरे झालेले रुग्ण- (१७३१), मृत्यू- (९९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (९५६)


औरंगाबाद: बाधीत रुग्ण- (१३,३१४), बरे झालेले रुग्ण- (७५२१), मृत्यू- (४७२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (५३२१)


जालना: बाधीत रुग्ण- (१८६३), बरे झालेले रुग्ण- (१४१८), मृत्यू- (७३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३७२)


बीड: बाधीत रुग्ण- (६५६), बरे झालेले रुग्ण- (२३४), मृत्यू- (१९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०),ॲक्टीव्ह रुग्ण- (४०३)


लातूर: बाधीत रुग्ण- (१८०८), बरे झालेले रुग्ण- (९००), मृत्यू- (८२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (८२६)


परभणी: बाधीत रुग्ण- (५२०), बरे झालेले रुग्ण- (२०८), मृत्यू- (२१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२९१)


हिंगोली: बाधीत रुग्ण- (५३७), बरे झालेले रुग्ण- (३८१), मृत्यू- (१२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१४४)


नांदेड: बाधीत रुग्ण- (१४६१), बरे झालेले रुग्ण (६४९), मृत्यू- (५७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७५५)


उस्मानाबाद: बाधीत रुग्ण- (७५९), बरे झालेले रुग्ण- (४८६), मृत्यू- (४०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२३३)


अमरावती: बाधीत रुग्ण- (१८३४), बरे झालेले रुग्ण- (१२९२), मृत्यू- (५८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (४८४)


अकोला: बाधीत रुग्ण- (२४६९), बरे झालेले रुग्ण- (१८९४), मृत्यू- (११४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (४६०)


वाशिम: बाधीत रुग्ण- (५५७), बरे झालेले रुग्ण- (३२५), मृत्यू- (११), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२२१)


बुलढाणा: बाधीत रुग्ण- (११५६), बरे झालेले रुग्ण- (६४०), मृत्यू- (३२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (४८४)


यवतमाळ: बाधीत रुग्ण- (८२७), बरे झालेले रुग्ण- (४६०), मृत्यू- (२७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३४०)


नागपूर: बाधीत रुग्ण- (४१५२), बरे झालेले रुग्ण- (१८९८), मृत्यू- (६८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२१८५)


वर्धा: बाधीत रुग्ण- (१६८), बरे झालेले रुग्ण- (८४), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७९)


भंडारा: बाधीत रुग्ण- (२१७), बरे झालेले रुग्ण- (१८८), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२७)


गोंदिया: बाधीत रुग्ण- (२५९), बरे झालेले रुग्ण- (२२९), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२७)


चंद्रपूर:  बाधीत रुग्ण- (३९०), बरे झालेले रुग्ण- (२४०), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१५०)


गडचिरोली: बाधीत रुग्ण- (२५०), बरे झालेले रुग्ण- (२१४), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३५)


इतर राज्ये: बाधीत रुग्ण- (३६३), बरे झालेले रुग्ण- (०), मृत्यू- (४८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३१५)


एकूण: बाधीत रुग्ण-(४,००,६५१) बरे झालेले रुग्ण-(२,३९,७५५),मृत्यू- (१४,४६३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(३०४),ॲक्टीव्ह रुग्ण-(१,४६,१२९)


      बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हा स्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या आकडेवारी नुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.


 दिगंबर वाघ                


कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८


 


घरी थांबा, कोरोना टाळा, कोरोना योध्दासह पोलिसांना सहकार्य करा, अफवांना बळी पडू नका, आपणच घेऊ आपली काळजी 🙏