महाराष्ट्र पोलिसांना ५७ पदके मिळाली

महाराष्ट्राला 57 पोलीस पदक

नवी दिल्ली प्रतिनिधीपोलीस पदकांची घोषणा झाली असून महाराष्ट्रातील एकूण 57 पोलिसांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यातील चार पोलीस अधिका-यांना उत्कृष्ट सेवेकरिता ‘राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक’ ,13 ‘पोलीस शौर्य पदक’ तर प्रशंसनीय सेवेकरिता 40 ‘पोलीस पदक’ जाहीर झाली आहेत. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय गृह मंत्रालय दरवर्षी देशातील पोलिसांच्या शौर्यासाठी पोलीस पदक जाहीर करते. यावर्षी  एकूण 946  पोलीस पदक जाहीर झाली असून 89  पोलिसांना ‘राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक' (पीपीएम), 205 पोलिसांना ‘पोलीस शौर्य पदक’(पीएमजी) आणि 650 पोलिसांना प्रशंसनीय सेवेसाठी ‘पोलीस पदक’ (पीएम) आणि दोन ‘राष्ट्रपती शौर्य पदक’ जाहीर झाली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राला एकूण 57 पदक मिळाली आहेत. देशातील 89 पोलीस अधिकारी- कर्मचा-यांना  उत्कृष्ट सेवेकरिता  राष्ट्रपती  विशिष्ट सेवा पदक जाहीर झाली असून यात महाराष्ट्रातील चार अधिकारी –कर्मचा-यांचा समावेश आहे. 

त्यांची नावे पुढील प्रमाणे.     

चौघांना ‘राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदक’ (पीपीएम)

1.प्रभात कुमार, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, पोलीस महासंचालक कार्यालय(भ्रष्टाचार विरोधी पथक),  वरळी, मुंबई

2. सुखविंदर सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक फोर्स – 1, एस. आर.पी.एफ.ग्रुप-8 च्या पुढे गोरेगाव पूर्व,मुंबई 

3. निवृत्ती तुकाराम कदम, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, गुन्हे शाखा, ठाणे शहर.

4. विलास बाळकु गंगावणे, वरिष्ठ पोलिस  निरीक्षक, शाहु नगर पोलिस ठाणे माहिम (पूर्व ), मुंबई

राज्यातील एकूण 13 पोलिसांना ‘पोलीस शौर्य पदक’

1. राजा आर.अतिरिक्त पोलीस अध‍िक्षक.

2.  नागनाथ गुरुसिध्द पाटील, पोलीस उपनिरिक्षक.

3.  महादेव मारोती मडावी, नाईक पोलीस हवालदार.

4. कमलेश अशोक अर्का , नाईक पोलीस हवालदार..

5. हेमंत कोरके मडावी, पोलीस हवालदार.

6.  अमुल श्रीराम जगताप, पोलीस हवालदार.

7.  वेल्ला कोरके आत्राम, पोलीस हवालदार.

8. सुधाकर मलय्या मोगलीवार, पोलीस हवालदार.

9.  बियेश्वर विष्णू गेडाम, पोलीस हवालदार..

10. गजानन दत्तात्रय पवार, पोलीस  निरीक्षक.

11. हरि बालाजी एन, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक.

12. .गिरीश मारोती ढेकळे, नाईक पोलीस हवालदार.

13.  निलेश मारोती धुमणे, नाईक पोलीस हवालदार.

राज्यातील एकूण 40 पोलिसांना ‘पोलीस पदक’

1.   रविंद्र अनंत शिसवे, पोलीस सहआयुक्त,  साधु वासवानी रोड, पुणे.

2.   प्रविणकुमार  चुडामण पाटील, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा, नवी मुंबई.

3.  वसंत उत्तमराव जाधव,पोलिस अधीक्षक, भंडारा.

4.   कल्पना यशवंत गाडेकर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, दहशतवाद विरोधी पथक (सायबर) मुंबई.

5.   संगीता लिओनेल शिंदे-अल्फोन्सो, पोलीस उपअधीक्षक,  जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे .

6.    दिनकर नामदेव मोहिते, पोलीस  निरीक्षक, सी. बि. डी, बेलापूर, पोलीस ठाणे, नवी मुंबई.

7.   मेघश्याम दादा डांगे, पोलीस  निरीक्षक, अक्क्लकुवा पोलीस ठाणे, नंदुरबार.

8.  मिंलिद मनोहर देसाई, पोलीस  निरीक्षक अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, औरंगाबाद.

9.   विजय चिंतामण डोळस, पोलीस  निरीक्षक, निजामपुरा पोलीस ठाणे, ठाणे शहर.

10.   रविंद्र रघुनाथ दौंडकर, पोलीस  निरीक्षक, वाशी पोलिस ठाणे, नवी मुंबई.

11.   तानाजी  दिगंबर सावंत पोलीस  निरीक्षक, स्थानिय गुन्हे शाखा, कोल्हापूर. 

12.  मनिष मधुकर ठाकरे, पोलीस  निरीक्षक, गाडगेनगर, पोलीस ठाणे, अमरावती शहर.

13.  राजु भागोजी  बिडकर,  पोलीस  निरीक्षक, डॉ. डी.बी मार्ग, पोलीस ठाणे, मुंबई.

14.  अजय रामदास जोशी, पोलीस  निरीक्षक, गुन्हे शाखा, अंधेरी,मुंबई शहर.

15.  प्रमोद भाऊ सावंत , पोलीस  निरीक्षक, तंत्रज्ञान कक्ष,मुंबई शहर.

16.   भगवान मारीबा धाबडगे, पोलीस  निरीक्षक, देगलुर पोलीस ठाणे, नांदेड.

17. रमेश मुगतराव कदम, पोलीस  उपनिरीक्षक, खंडणी  विरोधी पथक, ठाणे शहर.

18.  राजेश बाबुलाल नगरुरकर, राखीव पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस मुख्यालय, बुलढाणा.

19.  सुर्यकांत क्रिष्णा बोलाडे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, रेल्वे पोलीस मुख्यालय, घाटकोपर,मुंबई.

20.  लिलेश्वर गजानन व-हाडमारे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, डी.एस.बी, चंद्रपूर.

21.  भारत ज्ञानदेव नाळे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, वाहतुक शाखा, सातारा.

22. हेमंत नागेश राणे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, शिव पोलीस ठाणे, माटुंगा, मुंबई.

23.  रामदास बाजीराव गाडेकर, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक,पोलीस ठाणे एम.आय.डी.सी. वळुज, औरंगाबाद .

24. हेमंत काशीनाथ पाटील, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक,  रिडर ब्रँच, रायगड.

25.  अशोक कमलावर मंगलेकर, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक,  रिडर ब्रँच, अमरावती शहर.

26. जीवन  हिंदुराव जाधव, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक,सी.आय.यु. ब्रँच, पोलीस आयुक्तालय, मुंबई.

27 राजेंद्र रमाकांत मांडे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, डी.एस.बी. बेस कर्जत, रायगङ

28. विजय नामदेवराव बोरीकर, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस मुख्यालय, चंद्रपूर.

29.  पुरुषोत्तम शेषरावजी बरड, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस आयुक्तालय, अमरावती.

30. उदयकुमार रघुनाथ पलांडे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, गुन्हे शाखा, युनिट -4, उल्हासनगर, ठाणे शहर.

31. थॉमस कार्लोस डिसोझा, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, मुख्यालय,ठाणे.

32. प्रकाश  बाबुराव चौघुले, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, गुन्हे शाखा, रेल्वे मुंबई.

33. सुरेश  शिवराम मोरे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, गुनदिगंबर वाघ             

कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८ 


  🙏  एक वचन तीन नियम  🙏

) मास्क वापरा २) हात धुवा ३) अंतर ठेवा