आमचे गुरूवर्य

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रम्ह, तस्मै श्री गुरुवे नमः!!

सा. सप्तरंग वृत्तपत्रांचे संपादक कार्यकारी संपादक        तसेच तमाम वाचकांकडून प्रगट दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!