फ व ग प्रभाग क्षेत्रातील पदपथांवरील अतिक्रमणे निष्कासनाची धडक कारवाई !

कल्याण प्रतिनिधी : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने नागरिकांना पदपथावरुन चालणे सोयीचे व्हावे या दृष्टीकोनातून आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी यापूर्वीच दिलेल्या निर्देशानुसार फ प्रभागक्षेत्र अधिकारी भरत पाटील यांनी आज नेहरु रोड ते टिळक चौक ते कल्याण रोड ते घारडा सर्कल पर्यंत पदपथावरील अतिक्रमणे, कापडी पत्र्याच्या शेड, स्टॉल्स, हातगाडया यावर निष्कासनाची धडक कारवाई केली. यामध्ये 3 कापडी शेड, 27 पत्र्याच्या शेड, 2 हातगाडया, 2 टप-या, 1 ग्रील जाळी, 5 लाकडी बॉक्स काढण्याची कारवाई करण्यात आली. सदर कारवाई महापालिकेचे कर्मचारी, पोलिस विभागाचे कर्मचारी तसेच 1 जेसीबी, 1 डंम्पर व 5 कामगार यांचे मदतीने करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ग प्रभागक्षेत्र अधिकारी संदिप रोकडे यांनी देखील आज गांधी नगर व मानपाडा रोड पदपथावरील अतिक्रमणे, स्टॉल्स आणि हातगाडया यावर निष्कासनाची धडक कारवाई केली. यामध्ये 2 पत्र्याच्या शेड, 6  हातगाडया,2 टप-या व 2 लाकडी बॉक्स काढण्याची कारवाई महापालिकेचे कर्मचारी, पोलिस विभागाचे कर्मचारी तसेच 2 जेसीबी,1 डंपर व 5 कामगार यांचे मदतीने करण्यात आली.

फ प्रभागक्षेत्रात वाळकु जोशी बिल्डींग ही अतिधोकादायक इमारत निष्कासनाची धडक कारवाई ! 

   महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचे निर्देशानुसार आणि अति. आयुक्त सुनिल पवार व विभागीय उप आयुक्त पल्लवी भागवत यांचे मार्गदर्शनाखाली 6/फ प्रभागक्षेत्र अधिकारी भरत पाटील यांनी डोंबिवली (पुर्व) येथील ठाकुर्ली पोलिस चौकी समोरील ‘वाळकु जोशी बिल्डींग’ (तळ+4) या अतिधोकादायक इमारतीच्या निष्कासनाचे काम दि. 22/07/2021 रोजी पासून सुरू केले होते. गेल्या 7 दिवसात सदर इमारत निष्कासनाचे काम मनुष्यबळाने करण्यात येऊन दि.28/07/2021 व दि.29/07/2021 रोजी 1 पोकलेन मशीनच्या सहाय्याने सदर इमारतीच्या निष्कासनाचे काम पूर्णतः करण्यात येवून ते काल सायंकाळ पर्यंत पूर्ण झाले. सदर इमारत 1980 साली बांधण्यात आली होती व ती इमारत 41 वर्ष जुनी होती. ‘वाळकु जोशी बिल्डींगला’ मागील 7 वर्षापासून अतिधोकादायक इमारत म्हणून नोटीस बजावण्यात येत होती, या इमारतीमध्ये एकुण 38 सदनिका व 5 गाळे होते.

      सदर इमारतीस मा.उच्च न्यालयालयाने 2016 पासून मनाई हुकुम दिलेला होता, मा.उच्च न्यायालयाने दि.08/07/2021 रोजी सदर इमारत 7 दिवसात रिकामी करून पुढील 15 दिवसात निष्कासनाची कारवाई करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार सदर इमारत रिकामी करून इमारतीमध्ये राहणा-या भाडेकरुचे सर्व्हेक्षण करुन इमारतीमधील सर्व भाडेकरू/मालक यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. या इमारतीच्या निष्कासनाची कारवाई, महापालिका फ प्रभाग अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे 10 कर्मचारी/कामगार, उप अभियंता शैलेश मळेकर, अनिल इंगळे, अधिक्षक (अ.बां.नि.), रामनगर पोलिस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी, महानगरपालिकेचे पोलिस कर्मचारी, वाहतुक शाखा पोलिस कर्मचारी व 4 ब्रेकर, 1 पोकलन, 1 जेसीबी यांच्या सहाय्याने संयुक्तपणे करण्यात आली.

दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८