गट क मुख्य परीक्षेचा अंतिम उत्तरतालिका जाहीर

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१ ची अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध

मुंबई प्रतिनिधी  : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या "महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१" पेपर क्रमांक-२ (स्वतंत्र पेपर - कर सहायक)" (लिपिक-टंकलेखक, दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहायक, तांत्रिक सहायक विमा संचालनालय व उद्योग निरीक्षक उद्योग संचालनालय, गट-क) या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जाहीरात क्रमांक ५९ / २०२२ ला अनुसरुन दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या "महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१"च्या सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव यांच्यावतीने आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१ पेपर क्रमांक- २ ची अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध

    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून  दिनांक २० ऑगस्ट, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या "महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१" पेपर क्रमांक- २ (स्वतंत्र पेपर- दुय्यम निरीक्षक) "   (लिपिक-टंकलेखक, दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहायक तांत्रिक सहायक विमा संचालनालय व उद्योग निरीक्षक उद्योग संचालनालय, गट-क) या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जाहीरात क्रमांक ६०/२०२२ ला अनुसरुन दिनांक २० ऑगस्ट, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या "महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१" च्या  सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यापरीक्षा नियंत्रक व सह सचिव  यांच्यावतीने आवाहन करण्यात येत आहे.

दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट व (मुख्य) परीक्षा २०२० ची अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध

    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट व (मुख्य) परीक्षा २०२० मधील (पोलीस उप निरिक्षक) पेपर-२ या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जाहिरात क्रमांक २६०/२०२१ ला अनुसरून दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट व (मुख्य) परीक्षा २०२० च्या सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव  यांनी आवाहन केले आहे.

दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक -९४०४४५३५८८