दुय्यम निरीक्षक गट-क राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२२ उद्योग निरीक्षक उद्योग संचालनालय या संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

मुबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे  महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२२ मधील उद्योग निरीक्षक उद्योग संचालनालय या संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ०६ उमेदवारांची प्रस्तुत पदाकरिता शिफारस करण्यात आली आहे.परीक्षेमध्ये सातारा जिल्हयातील नाना जोतिराम दडस  हे राज्यातून व मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. महिला वर्गवारीतून ठाणे जिल्हयातील सांगळे भाग्यश्री भाऊसाहेब  ह्या प्रथम आल्या आहेत.

   उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रस्तुत निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरिता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवाराचे गुण (Cut off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.अंतिम निकालातील ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलवर पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत आयोगाकडे ऑनलाईन पध्दतीने विहित नमुन्यात अर्ज करावे असे आयोगाचे परिक्षोत्तर ( अ.प.) उप सचिव  यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२२ दुय्यम निरीक्षक गट-क राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

   महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी मुंबईसह औरंगाबाद अमरावती नागपूर  नाशिक पुणे व २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुंबई जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२२ मधील दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ०९ उमेदवारांची प्रस्तुत पदाकरिता शिफारस करण्यात आली आहे.परीक्षेमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील मानेदेशमुख अनिकेत सिद्धेश्वर  हे राज्यातून प्रथम आले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील साळुंखे अभिजीत अशोक हे मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. महिला वर्गवारीतून कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुपटे अक्षता महादेव  ह्या प्रथम आल्या आहेत.

   उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रस्तुत निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरिता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवाराचे गुण (Cut off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.अंतिम निकालातील ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलवर पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत आयोगाकडे ऑनलाईन पध्दतीने विहित नमुन्यात अर्ज  करावे असे आयोगाने कळविले आहे.

दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक -९४०४४५३५८८