संचालक मंडळ बरखास्त

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे संचालक मंडळ बरखास्तमुंबई प्रतिनिधी : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमातील नियम 82(4) मधील तरतुदीनुसार महामंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अशासकीय सदस्य व विशेष निमंत्रित यांच्या नियुक्त्या शासनामार्फत रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र महामंडळामार्फत सुरु असलेल्या योजना निरंतर सुरु राहतील, या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना मिळत असलेल्या व्याज परताव्याचा लाभ यापुढे देखील निरंतर देण्यात येईल, असे महामंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर  नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील तर उपाध्यक्ष पदावर संजय मारुतीराव पवार यांची नियुक्ती शासन निर्णय दि. 30 ऑगस्ट, 2018 अन्वये करण्यात आली होती. तसेच शासन निर्णय दि. 20 सप्टेंबर, 2019 अन्वये महामंडळामध्ये संचालकांची नियुक्ती केली होती.


      महामंडळाच्या योजनांतर्गत 19000 पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना विविध बँकांमार्फत विविध व्यवसायांसाठी रु. 1215 कोटींचे कर्ज वितरीत केले आहे व या सर्व लाभार्थ्यांना महामंडळामार्फत रु. 61 कोटीची व्याज रक्कम लाभार्थ्यांच्या बचतखात्यामध्ये जमा करण्यात आली आहे, असे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे.


दिगंबर वाघ  


कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८


 


माझे कुटुंब,माझी जबाबदारी, मास्क वापरा आणि कोरोना योध्दा यांना सहकार्य करा..