शासकीय कार्यालयातील IPC बोर्ड नियमबाह्य

शासकीय कार्यालयातील IPC कलम बोर्ड नियमबाह्य माहिती अधिकारातून झाले उघड

ळगाव प्रतिनिधी : (विषेश प्रतिनिधी) शासकीय कार्यालयात दर्शनी भागात लावलेले IPC कलम बोर्ड नियमबाह्य लावण्यात आल्याचे नुकतेच माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.याबाबत सविस्तर असे की, मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज दाखल करुन, माहिती मागितली होती की, ९० % शासकीय कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात IPC कलम बोर्ड लावण्यात आले आहेत, तरी सदर IPC कलम बोर्ड दर्शनी भागात लावणे बाबत च्या शासन निर्णय किंवा आदेश परिपत्रकाची माहिती मिळावी.

          काही दिवसांनी माहिती अधिकारात  यांनी गृह विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडून पत्र प्राप्त झाले. व त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, “शासकीय कार्यालयात दर्शनी भागात लावण्यात येणाऱ्या IPC कलम बोर्ड बाबत या कार्यासनाकडुन कोणताही शासन निर्णय /आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत” सबब सदर माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. असे पत्र प्राप्त होताच संबंधित माहिती अधिकार प्रशिक्षक व कार्यकर्ता दिपक सपकाळे यांनी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ‘आपले सरकार’ पोर्टल वर तक्रार दाखल केली होती त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.शासकीय कार्यालयात दर्शनी भागात लावलेले नियमबाह्य IPC कलम बोर्ड चा सामान्य जनतेवर दबाव येण्यासाठी तर केविलवाणा प्रकार अधिकारी करीत नाही ना ? असा प्रश्न जनसामान्यांना उपस्थित झाला आहे.

ॲड.दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८