रेशन दुकानाचे नियम आणि कार्डधारकांचे हक्क...

१) शिधावाटप दुकान दररोज (सुटीचे दिवस वगळता) सकाळी ८:०० ते   दुपारी १२:०० आणि दुपारी ४:०० ते रात्री ८:०० पर्यंत उघडे असावे. दुकानाच्या वेळा आणि साप्ताहिक सुट्ट्या बोर्डवर स्पष्टपणे लिहाव्यात...

२) संबंधित निरीक्षकाचे नाव मोबाईल क्रमांक आणि दुकानावर उपलब्ध असल्याची तारीखही फलकावर लिहावी.

३) तक्रार दाखल झाल्याची माहितीही दुकानात लिहावी.तसेच तक्रारपुस्तकही समोर ठेवावे.

४) दुकानातील वादासाठी टोल फ्री क्रमांक ईमेल आणि वेबसाइटची माहिती लिखित स्वरूपात असावी

५) दुकानदार त्याला खराब झालेले धान्य खरेदी करण्यास भाग पाडू शकत नाही.चुकून खराब धान्य दिले तर.त्यामुळे धान्य बदलावे लागेल...

६) पोचपावती हा कार्डधारकाचा हक्क आहे.

७) दुकानदार धान्यासाठी जास्त किंमत घेऊ शकत नाही किंवा निर्धारित कोट्यापेक्षा कमी देऊ शकत नाही.

८) वजनाचे माप प्रत्येक कार्डधारकाला धान्याचे वजन करताना दिसतील अशा पद्धतीने ठेवावे.

९) आधार लिंक केलेल्या घरातील कोणताही सदस्य राशन घेऊ शकतो.

१०) दुकानदाराला लाभार्थीच्या शिधापत्रिकेवर पूर्ण १२ अंकी आरसी क्रमांक लिहावा लागेल.

११) शिधापत्रिका ठेवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार रेशन दुकानदाराला नाही. 

१२) दुकानदार शिधापत्रिकाधारकांशी गैरवर्तन किंवा गैरवर्तन करू शकत नाहीत.

१३) रेशन वाटपासाठी दुकानदाराला कमिशन मिळते. रेशन हा लाभार्थीचा कायदेशीर अधिकार आहे.

१४) वन नेशन वन रेशन अंतर्गत कोणताही दुकानदार कोणत्याही लाभार्थीला धान्य देण्यास नकार देऊ शकत नाही.

१५) दुकानदारांनी दर महिन्याच्या ७ तारखेला अन्नदिन साजरा करावा.

१६) दुकानात धान्य आल्याची माहिती (किमान २५०) लाभार्थ्यांना देणे.

१७) रेशन कसे तपासायचे? https://mahaepos.gov.in/8RC_Trans_Int.jsp 

) पूर्ण करण्याची पद्धत.दुकानातून पूर्ण पुस्तक मागवा.

दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक -९४०४४५३५८८